Zo werkt HANS.

3D Concept & Visualisatie

HANS is een creatieve denker. Hij zorgt voor nieuwe inzichten en daarmee voor vernieuwing bij zijn opdrachtgevers. Of het nu gaat om je bedrijfsstrategie, merkbeleving, gebouw, winkel, event of product, HANS is altijd een goed idee! Hij bedenkt ideeën, adviseert, ontwikkelt concepten, maakt ontwerpen en faciliteert inspirerende workouts. Hij ontwikkelt concepten en ontwerpen voor interieur & exterieur, art & architectuur en signing & routing. Hiermee stelt hij opdrachtgevers in staat hun verhaal op aansprekende wijze te vertellen.

HANS gelooft dat een beeld meer zegt dan 1.000 woorden. Met zijn visualisatietalent helpt HANS organisaties om hun verhaal en boodschap betekenisvol en relevant te vertellen. Je kunt de talenten van HANS op verschillende manieren inzetten. Met zijn bijzondere concepten en visualisaties richt HANS zich in opdracht van klanten op ruimtelijke en belevingscommunicatie.

 

VERHELDEREN

Opdrachten starten traditioneel met een aangeleverde briefing door de opdrachtgever. In de opstartfase besteden we bij HANS extra aandacht aan het uitgebreid doornemen van deze briefing, de verwachtingen, de startsituatie en de gewenste of voorgenomen eindoplossing. Er wordt altijd een locatiebezoek gepland. We willen de situatie kunnen ervaren en de ruimte graag ‘voelen’ om ons in de situatie van opdrachtgever en gebruikers te kunnen verplaatsen. Ook willen we de ruimte(s) checken op mogelijkheden, maatvoering en verschillen ten opzichte van bouwtekeningen. Indien nodig worden (in een aanvullende conference call of life gesprek) deze ervaringen en additionele vragen besproken en extra aandacht besteed aan het doel, de wensen en uitganspunten van de aanvraag. Hierbij kijken we ook naar de doelgroep, het DNA en de huisstijl.

 

Werkwijze HANS verhelderen
Werkwijze HANS verhelderen

IDEE GENERATIE

In de deze eerste schetsfase wordt de basis gelegd voor het ontwerp. In deze periode van onderzoek, ideegeneratie en conceptontwikkeling ontstaan uiteenlopende ideeën, inzichten en oplossingsrichtingen. HANS gebruikt deze fase om de diverse invalhoeken te onderzoeken en deze schetsmatig uit te werken. In de tweede afspraak worden de ideeën en schetsen worden gedeeld en besproken. Deze worden gevisualiseerd met handschetsen, moods en referentiebeelden waarin de aangeleverde input en de verzamelde informatie leidend zijn.

De schetsontwerpen worden uitgebreid gepresenteerd en besproken met de opdrachtgever/het projectteam. In dit overleg bepalen we gezamenlijk welke ideeën bruikbaar en toepasbaar zijn. Er is voldoende ruimte voor feedback en aanvullende ideeën. De uitwerkingen van deze meeting worden verwerkt en gepresenteerd. Aan het einde van de schetsontwerpfase ligt er een geprint en digitaal A3 presentatieboek met handschetsen en moods van de geselecteerde ideeën, stijlen en/of keuzes.

VORMGEVEN

In deze fase worden de handschetsen en moods uit het schetsontwerp uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. De gekozen oplossingen worden omgezet in concrete plattegronden, aanzichten en ontwerpen en een duidelijk totaalconcept. Optioneel worden met 3D visualisaties de ontwerptekeningen verhelderd. Ook worden materiaalkeuzes, meubel- en verlichtingsvoorstellen en een eerste opzet voor grafische toepassingen meegenomen. Tijdens de presentatie is er voldoende ruimte voor opmerkingen, feedback en aanpassingen. 

Na feedback wordt het voorlopig ontwerp uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Alle keuzes met betrekking tot indeling, maatvoering, afwerking en materialisatie worden definitief gemaakt. Er wordt een overzicht van definitieve materialisatie samengesteld waarin alle gekozen onderdelen zoals materialen, meubels, verlichting, kleuren en merken opgenomen. Bij de oplevering van het definitief ontwerp zijn er een geprint en digitaal A3 presentatieboek met maatvaste plattegronden en tekeningen, een overzicht met materiaal- en grafische ontwerpen en indien gewenst 3D-renderingen.

REALISATIE

Na het afronden van het defintief ontwerp kan de realisatie worden uitgevoerd. Dit doen we onder de noemer TeamHANS. Een betrouwbaar en uitgebreid netwerk van specialisten onder leiding van een ervaren projectmanager. Bij de samenstelling van dit projectteam is ruimte voor (mogelijke) bestaande vaste partners. Vaak wordt de projectmanager tijdens fase 2 of 3 al betrokken en/of geraadpleegd m.b.t. uitvoeringskeuzes.